वाटल्या डाळीचे लाडू
  • 244 Views

वाटल्या डाळीचे लाडू

चविष्ट व घरात वाटलेल्या डाळीचे लाडू चवीला फार सुरेख लागतील.

जिन्नस

  • ५०० ग्रॅम हरभऱ्याची डाळ
  • ४०० ग्रॅम तूप
  • ५०० ग्रॅम साखर
  • ५० ग्रॅम बेदाणा
  • २५ ग्रॅम काजू
  • ७-८ वेलदोड्याची पूड
  • थोडेसे केशरी पेढे

पाककृती

हरभऱ्याची डाळ रात्री भिजत घालावी. सकाळी उपसून वाटून घ्यावी.

जाड बुडाच्या पातेल्यात तूप घालावे व तुपावर डाळ परतून घ्यावी.

मंदाग्निवर परतावी म्हणजे डाळ चांगळी परतली जाते. बदामी रंगावर आली की उतरवून बाजूला ठेवावी.

साखरेत १ वाटी पाणी घालून पक्का पाक करावा. त्यात डाळ घालून ढवळा व लगेच उतरवा.

नंतर त्यात वेलदोड्याची पूड, बेदाणे, काजूचे काप व चुरलेले पेढे घाला व ढवळून ठेवा.

जरा निवल्यावर लाडू वळा.