બાસુદી (રબડી)
  • 1330 Views

બાસુદી (રબડી)

મોટી પેણીમાં ઘી લગાડી 2, ½ લિટર દૂધ ઊકળવા મૂકવું. હલાવતી વખતે તવેતાથી અાજુબાજુ દૂધ લગાડતાં રહેવું અને અાજુબાજુ જે મલાઈ ચોંટે તે ઉખાડી લેવી. તાપ ધીમો રાખવો.

Ingredients - સામગ્રી

  • 2 લિટર દૂધ
  • 50 ગ્રામ પનીર
  • 1 ટીસ્પૂન મેંદો
  • 2 કપ ખાંડ
  • ½ ટીસ્પૂન એલચીનો ભૂકો
  • 2 ટેબલસ્પૂન બદામની કતરી
  • 1 ટેબલસ્પૂન ચારોળી

Method - રીત

બ્રેડની ચારે બાજુની લાલ કિનાર કાઢી, 1 વાડકી ભૂકો બનાવવો.

એક વાસણમાં 2 ચમચા ઘી મૂકી, તેમાં નાળિયેરનું ખમણ, ખાંડ અને થોડા ગરમ દૂધમાં કેસર ઘૂંટીને નાંખવું. ખાંડ ઓગળે એટલે તેમાં બ્રેડનો ભૂકો નાંખવો. ઘટ્ટ અને ઠરે તેવું થાય એટલે એલચી-જાયફળનો ભૂકો નાંખી, હલાવી ઉતારી લેવું. થાળીમાં ઘી લગાડી, કોપરાપાક ઠારી દેવો. છોલેલી બદામની કતરી અને ચારોળીથી સજાવટ કરવી. તેને બદલે ચાંદીના વરખ પણ લગાડી શકાય