બંગાળી સમોસા
 • 253 Views

બંગાળી સમોસા

Ingredients - સામગ્રી

 • 250 ગ્રામ ડુંગળી
 • 250 ગ્રામ સૂકું કોપરું
 • 100 ગ્રામ સિંગદાણા
 • 7 કળી લસણ
 • 3 ટેબલસ્પૂન દક્ષિણી ગરમ મસાલો
 • 250 ગ્રામ બટાકા
 • 2 ટેબલસ્પૂન તલ
 • 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ
 • 10 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ
 • મીઠું, મરચું, તેલ, હિંગ – પ્રમાણસર
 • ઘ તળવા માટે

Method - રીત

ડુંગળીને ગેસ ઉપર મૂકી શેકવી. ઉપરનું કાળું પડ કાઢી, તેના કટકા કરવા. સૂકા કોપરાને છીણી સાધારણ શેકી લેવું. સિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢવાં. ત્રણે વસ્તુ ભેગી કરી તેમાં મીઠું, લસણ અને દક્ષિણી ગરમ મસાલો નાંખી વાટીને મસાલો તૈયાર કરવો.

બટાકાને બાફી, છોલી, બારીક કટક કરવી. તેલમાં કડક તળી લેવી. એક વાસણમાં થોડું તેલ મૂકી, ગરમ થાય એટલે હિંગ નાંખી, વાટેલો મસાલો સાંતળવો. કોરો થાય એટલે ઉતારી, તેમાં બટાકાની કટકી, ધાણાજીરું, મરચું, મીઠું અને તલ શેકી, ખાંડી નાંખવા.

મેંદાના લોટમાં મીઠું અને ઘીનું મોણ નાંખી કઠણ કણક બાંધવી. તેને એક કલાક ઢાંકીને રહેવા દેવી. પછી કેળવી તેમાંથી લૂઅા પાડવા. તે દરેકને દાબી, તેના ઉપર ઘી લગાડવું. દરેક લૂઆને એક ઉપર એક એમ પાંચ લૂઅાની થપ્પી કરવી. છેલ્લો લૂઓ ઊંધો મૂકવો એટલે ઘીવાળો ભાગ અંદર રહે તેમ મૂકવો. પછી દાબીને મોટો રોટલો વણવો. તેના ઉપર ઘી અને ચોખાનો લો ફીણી સાટો બનાવી રોટલા ઉપર ચોપડવો. પછી તેનો વીંટો વાળી, કટકા કાપી પૂરી વણવી. પૂરીને વચ્ચેથી કાપી તેના બે ભાગ કરવા. તેમાંથી એક કટકો લઈ, પાનની માફક બીડું વાળી, તેમાં તૈયાર કરેલો મસાલો ભરી,સમોસાં વાળી, ઘીમાં તળી લેવાં.