ભાજણીની ચકરી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)
  • 620 Views

ભાજણીની ચકરી (મહારાષ્ટ્રીયન વાનગી)

Ingredients - સામગ્રી

  • ભાજણીના લોટ માટે –
  • 2 કપ ચોખા
  • 1 કપ ચણાની દાળ
  • 1 કપ મગની દાળ
  • 1 કપ અડદની દાળ
  • 2 ટેબલસ્પૂન ધાણા
  • 1 ટેબલસ્પૂન જીરું
  • મીઠું, મરચું, હળદર, હિંગ, તલ, અજમો, તેલ

Method - રીત

ચોખા અને બધી દાળને ધોઈ, સૂકવી દેવી. બરાબર સૂકાય એટલે અલગ અલગ રતાશ પડતાં શેકી, બધું ભેગું કરવું. ધાણા અને જીરું અલગ શેકી તેમાં નાંખી, ઝીણો લોટ દળાવવો. અામ ભાજણીનો લોટ તૈયાર કરી રાખવો. જરુર પ્રમાણે લોટ લેવો.

ચકરી – એક તપેલીમાં ભાજણીનો લોટ હોય તો એક તપેલી પાણી લઈ ઉકળવા મૂકવું. તેમાં અર્ધો કપ ગરમ તેલ, મીઠું, મરચું, ચપટી હળદર, તલ, હિંગ અને અધકચરો ખાંડેલો અજમો નાંખવો. ઉકળે એટલે લોટ નાંખી, બરાબર હલાવી નીચે ઉતારી લેવું. એકાદ કલાક ઢાંકીને લોટ રહેવા દેવો. પછી બરાબર મસળી ચકરીના સચામાં ભરી, પ્લાસ્ટિકના કટકા ઉપર કચરી પાડી, તેલમાં તળી લેવી