બ્લૂ લાઇમ શરબત
  • 693 Views

બ્લૂ લાઇમ શરબત

Ingredients - સામગ્રી

  • લીંબુ,
  • બ્લૂ કલર,
  • સુગર ક્યૂબ,
  • આદુ,
  • સોડા,
  • બરફ,
  • ડેકોરેટ સ્ટ્રોક

Method - રીત

સૌપ્રથમ બ્લૂ કલર, સુગર, આદું અને બરફને મિક્સર ગ્રાઇન્ડરથી મિક્સ કરી લો. હવે લીંબુને કાપીને તેનો રસ નીકાળો. તૈયાર મિક્સચરને એક જગમાં નીકાળો. તેમાં લીંબુનો રસ અને સોડા નાખીને બરાબર હલાવો. ગ્લાસને ડેકોરેટ કરવા માટે ડેકોરેટ સ્ટ્રોક લગાવી દો. આ સાથે લેમનની એક સ્લાઇસ પણ લગાવી દેવી. લો તૈયાર થઈ ગયો તમારો કૂલ બ્લૂ લાઇમ જ્યૂસ.