બ્રેડના ત્રિખૂટ
 • 335 Views

બ્રેડના ત્રિખૂટ

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ બટાકા
 • 200 ગ્રામ તુવેરના લીલવા
 • 2 લીલાં મરચાં, 1 લીંબુ
 • 1 ટીસ્પૂન તલ
 • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
 • 1 પેકેટ સેન્ડવિચ બ્રેડ
 • મીઠું, ખાંડ, તેલ, હિંગ – પ્રમાણસર
 • વાટવાનો મસાલો –
 • 25 ગ્રામ શિંગદાણા
 • 25 ગ્રામ લીલું લસણ, 50 ગ્રામ લીલા ધાણા
 • 3 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
 • મીઠું, ગોળ – પ્રમાણસર
 • બધું વાટી લીલી ચટણી બનાવવી.

Method - રીત

બટાકાને બાફી, છોલી, વાટી માવો બનાવવો. તુવેરના લીલવાને વાટ લેવા. એખ તપેલીમાં તેલ મૂકી, તેમાં હિંગ નાંખી, તુવેરના ભૂકાને વઘારવો. તેમાં મીઠું નાંખી, ધીમા તાપ ઉપર મૂકી, બફાય એટલે ખાંડ, લીલાં મરચાંના કટકા, તલ, ગરમ મસાલો અને બટાકાનો માવો નાંખી, હલાવી, ઉતારી લેવું. તેમાં લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા સમારી, ધોઈ, કોરા કરી નાંખવા.

બ્રેડની સ્લાઈસની બાજુની કિનાર કાપી, એક સ્લાઈસમાંથી ત્રિકોણ અાકારના બે કટકા કરવા. દરેક કટકા ઉપર લીલી ચટણી લગાડવી. પછી તેના ઉપર તૈયાર કરેલો બટાકા-લીલવાનો માવો મૂકી, ચટણી લગાડેલો બીજો કટકો મૂકી દેવો. હથેળીથી બરાબર દબાવી ત્રિખૂટની કિનાર ઉપર બટાકાનો માવો બરાબર લાગે તેમ સરખું કરવું. તવા ઉપર તેલ મૂકી, ધીમા તાપે ત્રિખૂટ બદામી રંગના તળી લેવા. જે લીલી ચટણી વધી હોય તેમાં થોડું વલોવેલું દહીં નાંખી, ત્રિખૂટ સાથે પીરસવી.