બફવડાં
 • 396 Views

બફવડાં

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ બટાકા
 • 100 ગ્રામ મોરિયાનો લોટ
 • 50 ગ્રામ સાબુદાણા
 • 50 ગ્રામ રાજગરાનો લોટ
 • 3 લીલાં મરચાં, કટકો આદું
 • મીઠું, તેલ – પ્રમાણસર
 • ફિલિંગ માટે –
 • 50 ગ્રામ નાળિયેરનું ખમણ
 • 50 ગ્રામ શિંગદાણા
 • 3 લીલાં મરચાં, 1 લીંબુ
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
 • 5 કાજુ, 10 લાલ દ્રાક્ષ
 • 1 ટેબલસ્પૂન ચારોળી
 • 1/2 ટીસ્પૂન ખાંડ
 • મીઠું

Method - રીત

શિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, કરકરો ભૂકો કરવો. તેમાં નાળિયેરનું ખમણ, લીલાં મરચાંના બારીક કટકા, કાજુના બારીક કટકા, લાલ દ્રાક્ષ, ચારોળી, મીઠું, ખાંડ, લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાંખી, પૂરણ તૈયાર કરવું.

સાબુદાણાને થોડા પાણીમાં પલાળી રાખવા, ફૂલે અને પોચા થાય એટલે બાજુ પર રાખવા.

બટાકાને બાફી, છોલી તેનો માવો બનાવવો. તેમાં મોરિયાનો લોટ, રાજગરાનો લોટ, મીઠું, વાટેલા આદું-મરચાં નાંખી મસળી માવો તૈયાર કરવો. છેલ્લે સાબુદાણા નાંખી, મોરિયાના લોટનું અટામણ હાથમાં લઈ બટાકાના માવામાંથી લૂઓ લઈ વાડકી આકાર કરી, તેમાં પૂરણ ભરી, બરાબર બંધ કરી, વડાં બનાવવા. તેલમાં વડાં બદામી રંગનાં તળી લેવાં. દહીંની કોઈ ચટણી સાથે પીરસવા.