ચકલી રીત – 1
  • 599 Views

ચકલી રીત – 1

Ingredients - સામગ્રી

  • 4 વાડકી ચોખા
  • 2 વાડકી ચણાની દાળ
  • 1 વાડકી અડદની દાળ
  • 2 ટેબલસ્પૂન ધાણા,
  • 1 ટેબલસ્પૂન જીરું
  • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
  • 1 ટીસ્પૂન માખણ
  • મીઠું, મરચું, તેલ - પ્રમાણસર

Method - રીત

ચોખા, ચણાની દાળ, અડદની દાળ, ધાણા અને જીરુંને ધીમે તાપે શેકી, લોટ દળાવવો. એક વાડકી લોટ હોય તો 1,1/2 વાડકી પાણી લઈ ગરમ કરવું. તેમાં માખણ નાંખવું. ઊકળે એટલે મીઠું, મરચું, તલ નાંખવા. પાણી બરાબર ઉકળે એટલે તેમાં ધીમે ધીમે લોટ નાંખી, હલાવી, ઉતારી, ઢાંકી રાખવું. પછી સાધારણ ઠંડાં થાય એટલે પાણીનો હાથ લઈ મસળી ચકલી પાડી, તેલમાં તળી લેવી.