ચકલી રીત – 2
  • 340 Views

ચકલી રીત – 2

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ ચોખા
  • 250 ગ્રામ ચણાની દાળ
  • 50 ગ્રામ અડદની દાળ
  • 1 ટેબલસ્પૂન જીરું, 1 ટેબલસ્પૂન ધાણા
  • 1 ટેબલસ્પૂન અજમો, 2 ટેબલસ્પૂન તલ
  • મીઠું, મરચું, હળદર, તેલ

Method - રીત

બધું અનાજ ધીમે તાપે શેકવું. ધાણા અને જીરુંને શેકી, અંદર નાંખી, કરકરો લોટ દળાવવો. પછી તેમાં મીઠું, મરચું, હળદર, તલ વાટેલો અજમો અને ગરમ તેલનું મોણ નાંખી, ગરમ પાણીથી લોટ બાંધવો. કણકને તેલનો હાથ લગાડી, ચકલીના સંચાથી કાગળ ઉપર ચકલી પાડી તેલમાં તળી લેવી.