ચીઝ-વરોડાં પુલાવ
 • 383 Views

ચીઝ-વરોડાં પુલાવ

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ બાસમતી ચોખા (જૂના)
 • 250 ગ્રામ ફણગાવેલા મગ (વરોડાં)
 • 100 ગ્રામ કેપ્સીકમ (મોટાં મરચાં)
 • 2 ડુંગળી, 1 લીંબુ
 • 200 ગ્રામ પનીર
 • 25 ગ્રામ દ્રાક્ષ
 • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
 • 2 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
 • મીઠું, ઘી, તજ, લવિંગ, એલચી
 • તમાલપત્ર – પ્રમાણસર
 • ઉપર નાખવા માટે –
 • 6 કાજુના ઘીમાં તળેલા કટકા
 • 5 પાપડ-તેલમાં તળી, મોટો ભૂકો
 • 2 લીલી ડુંગળીની રિંગ
 • 1 કેપ્સીકમની રિંગ
 • વાટવાનો મસાલો – 5 લીલાં મરચાં, 2 કટકા આદું, 4 કાશ્મીરી મરચાં, 1/2 ઝૂડી લીલા ધાણા

Method - રીત

ચોખાને ધોઈ, છૂટો ભાત બનાવવો. તેમાં મીઠું નાંખી, હલાવી, થાળીમાં કાઢી ઠંડો પાડવો.

ફણગાવેલા મગને વરાળથી બાફવા. મરચાના બી કાઢી, પાતળી સળી કરવું. ડુંગળીની લાંબી કાતરી કરી, ઘીમાં બ્રાઉન કલરની તળી લેવી. પનીરના કટકા કરી, ઘીમાં તળી લેવાં. દ્રાક્ષને ઘીમાં ફુલાવી લેવી.
એક તપેલીમાં ઘી મૂકી, તજ, લવિંગ, એલચી અને તમાલપત્રના કટકાનો વખાર કરી, તપેલી નીચે ઉતારી, તેમાં ભાત, મગ, મરચાં, પનીરના કટકા, ડુંગળીની કાતરી, મીઠું, ગરમ મસાલો, ખાંડ, દ્રાક્ષ, વાટેલો મસાલો, કોપરાનું ખમણ, લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાંખી, હલાવી, ગરમ ઓવનમાં 3500 ફે. તાપે 10 મિનિટ બેક કરવો. બરાબર સિજાય અને ખીલે એટલે કાઢી લેવો. કાજુના કટકા, લીલી ડુંગળીની રિંગ, કેપ્સીકમની રિંગ અને તળેલા પાપડના ભૂકાથી સજાવટ કરવી.