સરકાનાં લીલા મરચાં
  • 361 Views

સરકાનાં લીલા મરચાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ લીલાં લાંબા મરચાં
  • 2 ટેબલસ્પૂન વરિયાળીનો ભૂકો
  • 50 ગ્રામ રાઈનો પાઉડર
  • 4 ટેબલસ્પૂન તેલ
  • 1 કપ સિન્થેટિક વિનેગર
  • મીઠું, હળદર - પ્રમાણસર

Method - રીત

મરચાંને ધોઈ, કપડાથી કોરાં કરી, કટકા કરવા. તેમાં મીઠું, હળદર, વરિયાળીનો ભૂકો, રાઈનો પાઉડર અને તેલ નાંખવું. પછી વિનેગર નાંખી, હલાવી, બરણીમાં ભરી લેવું. અા મરચાં અાઠેક દિવસ સુધી લીલાં અને કડક રહે છે.