દાળિયાની ચટણી
  • 1000 Views

દાળિયાની ચટણી

Method - રીત

25 ગ્રામ ચણાના દાળિયા, 5 લીલાં મરચાં,કટકો આદું, 25 ગ્રામ લીલા ધાણા, થોડું લીલું લસણ, મીઠું અને ખાંડ નાંખી ચટણી વાટવી. 50 ગ્રામ દહીંને વલોવી, તેમાં ચટણી મિક્સ કરવી.