ફરાળી કેક
 • 812 Views

ફરાળી કેક

Ingredients - સામગ્રી

 • 400 ગ્રામ મોરિયાનો લોટ
 • 50 ગ્રામ શિંગોડાનો લોટ
 • 50 ગ્રામ રાજગરાનો લોટ
 • 250 ગ્રામ બટાકા
 • 250 ગ્રામ શક્કરિયાં
 • 50 ગ્રામ શિંગદાણા
 • 3 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
 • 5 ટેબલસ્પૂન દહીં, 1 લીંબુ
 • મીઠું, મરચું, ખાંડ, તેલ, તજ, લવિંગ
 • લીલી ચટણી – 50 ગ્રામ શિંગદાણા, 4 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું, 50 ગ્રામ લીલા ધાણા, થોડો ગોળ અને મીઠું નાંખી, વાટી ચટણી બનાવવી.
 • લીલો મસાલો – 50 ગ્રામ નાળિયેરનું ખમણ, 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, 3 લીલાં મરચાંના બારીક કટકા, મીઠું, તલ, ખાંડ અને લીંબુનો રસ નાંખી, લીલો મસાલો તૈયાર કરવો.

Method - રીત

મોરિયાનો લોટ, શિંગોડાનો લોટ, રાજગરાનો લોટ ભેગો કરી, તેમાં દહીં નાંખી, ખીરું બનાવી, 6-7 કલાક અાથી રાખવું. પછી તેમાં મીઠું અને વાટેલા અાદું-મરચાં નાંખી, હલાવી, નાની થાળીને તેલ લગાડી, પાતળું ખીરું પાથરવું.

ઢોકળાના સંચામાં વરાળથી તેનાં ઢોકળાં ઉતારવા. પાતળા પડની અાવી રીતે ત્રણ થાળીઓ બનાવવી.

બટાકા શક્કરિયાંને બાફી, માવો કરવો. એક વાસણમાં થોડું તેલ મૂકી, તજ-લવિંગનો વઘાર કરી બટાકા-શક્કરિયાનો માવો વઘારવો. તેમાં મીઠું, મરચું, ખાંડ, સિંગદાણાનો ભૂકો નાંખી, ઉતારી લીંબુનો રસ નાંખવો.

એક તપેલીમાં તેલ લગાડી, તેમા ઢોકળાની અાખી થાળી ઉખાડી અંદર મૂકવી. તેના ઉપર ચટણી લગાડવી, તેના ઉપર બટાકા-શક્કરિયાનો માવો મૂકવો. તેના ઉપર લીલો મસાલો પાથરવો. ફરી ઢોકળાની અાખી થાળી મૂકી, ઉપર ચટણી લગાડી, બટાકા-શક્કરિયાનો માવો મૂકી, લીલો મસાલો ભભરાવી ઢોકળાની ત્રીજી થાળી મૂકવી. થોડા તેલમાં જીરું, મરચાંના થોડા કટકા અને તલ નાંખી, વઘાર કરી, ફરતો રેડી દેવો. ઓવનમાં 300 ફે. ઉષ્ણતામાને 10-15 મીનીટ બેક કરવું. દહીંની ચટણી સાથે કેકના કટકા કરી પીરસવા.