ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ
  • 296 Views

ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

Ingredients - સામગ્રી

  • 1/2 કપ સલાડ ઓઈલ
  • 3 ટેબલસ્પૂન સફેદ વિનેગર
  • 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ
  • 1/2 ટીસ્પૂન રાઈનો પાઉડર
  • 1/2 ટીસ્પૂન મરીનો પાઉડર
  • 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું

Method - રીત

જારમાં બધું ભેગું કરી, હલાવી તૈયાર કરવું.