ગાર્લિક ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ
  • 502 Views

ગાર્લિક ફ્રેન્ચ ડ્રેસિંગ

Ingredients - સામગ્રી

  • 1/2 કપ સલાડ ઓઈલ
  • 2 ટેબલસ્પૂન સફેદ વિનેગર
  • 1 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ
  • 3 ટેબલસ્પૂન ખાંડ
  • 1 ટીસ્પૂન લસણનો પાઉડર
  • અથવા 7 કળી વાટેલું લસણ
  • 1/2 ટીસ્પૂન મીઠું

Method - રીત

જારમાં ભેગું કરી, ખૂબ સારું હલાવી, તૈયાર કરવું.