આદુનું અથાણું
  • 334 Views

આદુનું અથાણું

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ આદું
  • 250 ગ્રામ લીંબુ
  • 50 ગ્રામ રાઈની દાળ
  • 25 ગ્રામ ધાણાના કૂરિયા
  • 1 ટીસ્પૂન જીરુંનો ભૂકો
  • 1/2 ટીસ્પૂન એલચીનો ભૂકો
  • 1/2 ટીસ્પૂન અજમાનો ભૂકો
  • 1/2 ટીસ્પૂન લવિંગનો ભૂકો
  • મીઠું, હળદર, ખાંડ, તેલ - પ્રમાણસર

Method - રીત

આદુંને છોલી, ધોઈ, છીણી નાંખવું. તેમાં મીઠું, હળદર, થોડીં ખાંડ, રાઈની દાળ, ધાણાના કૂરિયા, જીરુનો ભૂકો, મરીનો ભૂકો, એલચીનો ભૂકો, લવિંગનો ભૂકો, અજમાનો ભૂકો અને થોડું તેલ નાંખી, હલાવી, બરણીમાં ભરી લેવું. પછી તેમાં લીંબુનો રસ નાંખી, બરણી તડકામાં પાંચ-છ દિવસ રાખવી.