દૂધીનાં મૂઠિયાં રીત – 2
  • 355 Views

દૂધીનાં મૂઠિયાં રીત – 2

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ દૂધી
  • 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 150 ગ્રામ કણકી કોરમાનો લોટ
  • 500 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
  • 1 ટેબલસ્પૂન અથાણાનો રસો
  • 1 ટીસ્પૂન મેથીનો સંભાર
  • 2 ટેબલસ્પૂન તલ
  • 7 કળી લસણ
  • મીઠું, હળદર, તેલ, ખાંડ - પ્રમાણસર

Method - રીત

દૂધીને છોલીને ઝીણા કાણાની છીણીથી છીણવી. છીણને નિચોવી, પાણી કાઢી નાંખવું. પછી તેમાં ચણાનો, કણકી કોરમાનો (તુવેરની દાળ અને ચોખાનો કરકરો લોટ) અને ઘઉંના લોટને તેલથી મોઈને ભેળવી. મીઠું, હળદર, અથાણાનો રસો, મેથીનો સંભાર, તલ, ખાંડ, વાટેલું લસણ અને તેલનું મોણ નાંખી, બધુ બરાબર ભેગું કરી, તેમાંથી નાનાં મૂઠિયાં વાળવા. એક પેણીમાં તેલ મૂકી, ગરમ થાય એટલે તેમાં મૂઠિયાં મૂકી, ઢાંકી દેવું. તાપ ધીમો રાખવો. એક બાજુ લાલ થાય એટલે બીજી બાજુ ફેરવવા બરાબર ઉપરથી કડક અને અંદરથી પોચાં અને ફરસાં થાય એટલે ઉતારી લેવાં. વધારે મૂઠીયાં હોય તો બે ઘાણે કરવા.