ગૂંદાનાં રવૈયાં
  • 615 Views

ગૂંદાનાં રવૈયાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ ગૂંદા (મોટા)
  • 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
  • 1 ટીસ્પૂન ધાણાજીરું
  • 1 ટેબલસ્પૂન તલ (શેકેલા)
  • 1 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
  • મીઠું, હળદર, મરચું, તેલ, રાઈ, હિંગ

Method - રીત

ગૂંદાને ધોઈ, કોરા કરવા. પછી તેને ભાંગી, મીઠાનો હાથ લઈ ઠળિયા કાઢી નાંખવા. સળીથી પણ ઠળિયા કાળી શકાય. ચણાના લોટમાં તેલનું મોણ નાંખી સાધારણ શેકવો. પછી તેમાં મીઠું, મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, ધાણાજીરું અને તલ નાંખી, હલાવી ગૂંદામાં લોટ ભરવો. એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, રાઈ, હિંગ અને મરચાંના કટકાનો વઘાર કરી ગૂંદા વઘારવાં. તાપ ખૂબ ધીમો રાખવો. બફાઈ જાય એટલે ઉતારી કોપરાનું ખમણ નાંખવું.