શિંગની કળી
  • 347 Views

શિંગની કળી

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ સિંગદાણા
  • 3 ટેબલસ્પૂન ચણાનો લોટ
  • 3 ટેબલસ્પૂન લાલ મરચું
  • 2 ટેબલસ્પૂન અામચૂર પાઉડર
  • 1 ટીસ્પૂન મીઠું
  • 1 ટીસ્પૂન મરીનો ભૂકો, 1/2 ટીસ્પૂન હળદર
  • તળવા માટે તેલ

Method - રીત

એક ડિશમાં લાલ મરચું, અામચૂર પાઉડર, મરીનો ભૂકો, મીઠું અને હળદર ભેગાં કરવા. તેમાં થોડું પાણી નાંખી, હલાવી મસાલો તૈયાર કરવો. પછી તેમાં સિંગદાણા નાંખી રગદોળવા. બરોબર મસાલો સિંગદાણાને લાગી જાય એટલે ચમાનો લોટ ભભરાવવો બધાજ સિંગદાણા ઉપર ચણાના લોટું કોટિંગ થઈ જાય એટલે થોડીવાર સૂકાવા દેવા પછી તેલમાં સિંગદાણા તળી લેવા.