કાલા જામ
 • 652 Views

કાલા જામ

માવામાં ખાંડ અને એલચીનો ભૂકો નાખી, સારી રીતે મસળી નાની ગોળીઓ બનાવી રાખવી.

Ingredients - સામગ્રી

 • 200 ગ્રામ પનીર
 • 200 ગ્રામ માવો
 • 4 ટેબલસ્પૂન મેંદો
 • 2 ટેબલસ્પૂન રવો
 • 500 ગ્રામ ખાંડ
 • શુદ્ધ ઘી, રોઝ એસેન્સ, રેડ લિક્વિડ કલર
 • 1 નાનું લીંબુ
 • ફિલિંગ માટે –
 • 100 ગ્રામ માવો
 • 25 ગ્રામ ખાંડ (બૂરુ)
 • 1/2 ટીસ્પૂન એલચીનો ભૂકો
 • સજાવટ માટે –
 • 50 ગ્રામ કોપરાનું ઝીણું ખમણ

Method - રીત

માવામાં ખાંડ અને એલચીનો ભૂકો નાખી, સારી રીતે મસળી નાની ગોળીઓ બનાવી રાખવી.

પનીર અને માવાને મસળી લીસો બનાવવો. તેમાં રવો, મેંદો અને લાલ કલર નાખી ખૂબ મસળી તેનો લૂઓ બનાવવો. લૂઓ હાથમાં લઈ, પૂરી જેમ દાબી તેમાં માવાની ગોળી મૂકી, જાંબુ વાળવા. અાવી રીતે બધાં જાંબુ તૈયાર થાય એટલે હાથમાં બે ટીપાં લાલ કલર થઈ બધા જાંબુને ફરી બરાબર લીસા-ફાટ વગરનાં બનાવવા. પછી ઘીને ગરમ કરી તેમાં બે-ત્રણ જાંબુ મૂકી બધાં તળી લેવા.

એક વાસણમાં ખાંડ લઈ, તે ડૂબે તેટલું પાણી નાંખી, ઉકાળવું. તેમાં લીંબુનો રસ નાખી, મેલ તરી અાવે એટલે કાઢી લેવો. ચીકાશ પડતી પાતળી ચાસણ થાય એટેલ ઉતારી, તેમાં જાંબુ નાખવા. પછી તેમાં રોઝ એસેન્સ નાખી, પાંચ-છ કલાક પછી જાંબુ ચાસણીમાંથી કાઢી, કોપરાના ખમણાં રગદોળી સજાવટ કરવાથી સુંદર લાગશે.