ખમણ પૂરી
  • 134 Views

ખમણ પૂરી

Ingredients - સામગ્રી

  • 25 ગ્રામ નાળિયેરનું ખમણ
  • 7 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
  • 250 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 1 નાનું લીંબુ
  • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
  • 400 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
  • મીઠું, હળદર, ખાં, ઘી – પ્રમાણસર

Method - રીત

નાળિયેરનું ખમણ, લીલાં મરચાં, અાદું અને લીલા ધાણાને વાટી લેવા. ચણાના લોટમાં મીઠું, ખાંડ, લીંબુનો રસ, તલ, થોડું ઘીનું મોણ અને વટેલો મસાલો નાંખી, હલાવી તેના ગોળા વાળવા.

ઘઉંના લોટમાં મીઠું અને ઘીનું મોણ નાંખી, કણક બાંધવી, કેળવી, સુંવાળી બનાવી, તેની પુરી વણવી. પછી તેમાં ચણાનો લૂઓ મૂકી ગોળ વાળી, ફરીથી પૂરી વણવી, પેણીમાં ઘી મૂકી, ગરમ થાય એટલે તળી લેવી