ખસ્તા કચોરી
  • 435 Views

ખસ્તા કચોરી

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ મગની દાળ
  • 500 ગ્રામ મેંદાનો લોટ
  • મીઠું, ઘી – પ્રમાણસર
  • સૂકો મસાલો – તજ, લવિંગ, એલચી, મરી, વરિયાળી, ધાણાજીરું અને 2 સૂકાં લાલ મરચાંને થોડા તેલમાં શેકી, ખાંડી બે ચમચા મસાલો બનાવવો. તેમાં 1 ચમચી અામચૂર પાઉડર, 1 ચમચી શેકેલા તલ અને 1 ચમચી શેકેલી ખસખસ નાંખવી.
  • વાટેલો મસાલો – 25 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ, 3 લીલા મરચાં, કટકો અાદું અને થોડા લીલા ધાણા નાંખી બધું ભેગું કરી વાટવું.

Method - રીત

મગની દાળને રાત્રે પાણીમાં પલાળી, સવારે ધોઈને વાટવી. એક તપેલીમાં થોડું તેલ મૂકી, હિંગ નાંખી, મગની દાળવઘારવી. તેમાં મીઠું, ખાંડ, વાટેલો મસાલો અને સૂકો મસાલો નાંખી થોડી વાર હલાવી, ઉતારી લેવું.

મેંદામાં મીઠું અને વધારે ગરમ ઘીનું મોણ નાંખી કણક બાંધી, 1 કલાક ઢાંકીને રહેવા દેવી. 1 ચમચો ઘી લઈ કેળવી, નરમ સુંવાળી બનાવવી. પછી હાથથી પૂરી થાપી વાડકી અાકાર કરી તેમાં પૂરણ ભરી, ગોળાકાર કરવું. પછી દાબી ચપટી કચોરી બનાવવી. પેણીમાં ઘી મૂકી વધારે ગરમ કરી સાધારણ ઠંડું કરવું.પછી ઘીમાં પાંચ કચોરી મૂકી, વધારે તાપ ઉપર પેણી મૂકવી. કચોરી ફૂલે એટલે તાપ ધીમો કરી ઉથલાવવી. બદામી રંગની તળવી. ઘી પાછુ ઉતારી ઠંડું કરી, એ જ પ્રમાણે બીજી કચોરી તળવી.

પીરસતી વખતે ડિશમાં બે કચોરી મૂકી, તેમાં કાણું પાડી ઉપર વટાણાનું રગડ બનાવી મુકવું. ઉપર અાંબલીની ચટણી તથા લીલી ચટણી નાંખવી.