લીંબુનું ઝગમગ અથાણું
  • 384 Views

લીંબુનું ઝગમગ અથાણું

Ingredients - સામગ્રી

  • 1 કિલો લીંબુ મોટાં, પીળાં, પાતળી છાલનાં
  • 500 ગ્રામ મીઠું
  • 2 ટીસ્પૂન હળદર
  • 250 ગ્રામ રાઈનો પાઉડર
  • 100 ગ્રામ મેથીનો ભૂકો
  • 50 ગ્રામ મરચું
  • 50 ગ્રામ મરીનો પાઉડર
  • 1 કપ સરસવનું તેલ
  • 1 ટીસ્પૂન હિંગ

Method - રીત

લીંબુને ધોઈ, કોરાં કરી, કટકા કરવા. તેમાં મીઠું અને હળદર નાંખી, હલાવી એક બરણીમાં ભરવાં. બરણીનું મોઢું ઝીણા કપડાથી બાંધી, બરણી તડકામાં મૂકવી. રોજ અથાણું હલાવવું. લીંબુ બરાબર અથાય એટલે એક થાળીમાં કાઢી, તેમાં રાઈનો પાઉડર, મેથીનો ભૂકો, મરચું અને મરીનો ભૂકો નાંખવો. સરસવના તેલને ગરમ કરી, તેમાં હિંગ નાંખી, ઉતારી લેવું. બરાબર ઠંડું પડે એટલે લીંબુમાં નાંખી, હલાવી, બરણીમાં ભરી લેવું.