મસાલા ભાત (મહારાષ્ટ્રીયન પદ્ધતિ)
 • 1000 Views

મસાલા ભાત (મહારાષ્ટ્રીયન પદ્ધતિ)

Ingredients - સામગ્રી

 • 500 ગ્રામ બાસમતી ચોખા (જૂના)
 • 100 ગ્રામ લીલા વટાણા
 • 50 ગ્રામ ફ્લાવરનાં ફૂલ
 • 100 ગ્રામ બટાકા
 • 50 ગ્રામ માવો (મોળો)
 • 50 ગ્રામ દહીં
 • 50 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ
 • 2 ડુંગળી, 4 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, થોડું લીલું લસણ
 • 25 ગ્રામ કાજુ, 25 ગ્રામ બદામ
 • 25 ગ્રામ લાલ દ્રાક્ષ, 1/2 ચમચી કેસરની ભૂકી
 • કાળાં મરી, જીરું, તજ, લવિંગ, તમાલપત્ર, અાખાં લાલ મરચાંના કટકા – વઘાર માટે,
 • મીઠું, મરચું, હળદર, ખાંડ, તેલ, ઘી, થોડું ગુલાબજળ
 • ગરમ મસાલો – દરેક વસ્તુ થોડી પાંચ ગ્રામ – તજ, લવિંગ, સફેદ મરી, નાગકેસર, શાહજીરું, મોટી એલચી, ધાણા જીરું, જાયફળ, અનારદાણા, તમાલપત્ર, બાદીયા, એલચી, દરેક વસ્તુમાંથી અડધા ભાગનો મસાલો બાજુએ કાઢી, બીજા મસાલાને થોડા તેલમાં શેકી, ખાંડી, ગરમ મસાલો બનાવવો. અડધા ભાગનો મસાલો બાકી રહ્યો તેની કપડામાં ઢીલી પોટલી વાળવી. અાદું, મરચાં અને લીલા લસણને વાટવું.

Method - રીત

એખ વાસણમાં પાણી મૂકી, ઊકળે એટલે તેમાં મીઠું, ખાંડ નાંખી ચોખા ઓરવા. તેમાં 1 ચમચી ઘી, અડધા લીંબુનો રસ અને મસાલાની પોટલી નાંખવી. ચોખા કડક બફાય એટલે ચાળણીમાં નાંખી પાણી નિતારી છૂટો ભાત બનાવવો.

વટાણા અને ફ્લાવરના ફૂલને મીઠું નાંખી પાણીમાં બાફવાં. બટાકાને છોલી પાતળી ચીપ્સ કરી, તેમાં મીઠું અને થોડું દહીં નાંખી, અડધો કલાક રાખી, પછી તેલમાં તળી લેવી.

એક વાસણમાં તેલ મૂકી, તેમાં જીરું, કાળાં મરી, તજ, લવિંગ, તમાલપત્ર અને અાખાં મરચાંના કટકાનો વઘાર કરી ડુંગળીનું કચુંમબર નાખવું. બદામી રંગ થાય એટલે મીઠું, મરચું, થોડી હળદર, ગરમ મસાલો, વાટેલાં અાદું-મરચા, લસણ અને દહીં નાંખવું. પછી તેમાં લાલ દ્રાક્ષ નાંખી, બાફેલા વટાણા, ફ્લાવર અને તળેલી બટાકાની ચીપ્સ નાખવી. કેસરની ભૂકી નાખી ઉતારી લેવું. તેમાં માવાને છૂટો કરી, બરાબર મિક્સ કરવો.

એક તપેલીમાં થોડું ઘી મૂકી, તેમાં એક થર ભાતનો અને એક થર શાકનો એમ ભરવા. વચ્ચે કોપરાનું ખમણ અને લીા ધાણા ભભરાવવા. ઉપર થોડું કોપરાનું ખમણ, લીલા ધાણા ભભરાવવા. ઉપર થોડું કોપરાનું ખમણ, લીલા ધાણા, છોલેલી બદામની કતરી અને કાજુની કતરી ભભરાવવી. બે ચમચા ગુલાબજળ છાંટી, ઢાંકણ ઢાંકી ધીમા તાપે સીઝવા મૂકવો. બરાબર સિઝાઈ જાય એટલે ઉતારી લેવો