મસાલાના પતરેલ
 • 360 Views

મસાલાના પતરેલ

Ingredients - સામગ્રી

 • 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ
 • 50 ગ્રામ ચોખાનો લોટ
 • 500 ગ્રામ અળવીના પાન
 • 1 પાકું કેળું
 • 1 ટેબલસ્પૂન ખાંડ
 • 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું
 • 1 ટીસ્પૂન તજ-લવિંગનો ભૂકો
 • મીઠું, હળદર, તેલ, અાંબલીનું પાણી
 • સજાવટ માટે –
 • 2 ટેબલસ્પૂન સીલોનીઝ કોપરાનું ખમણ
 • 1 ટેબલસ્પૂન શેકેલા તલ
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
 • વાટવાનો મસાલો-
 • 50 ગ્રામ નાળિયેરનું ખમણ, 4 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું, 8 કળી લસણ, 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, 4 ડુંગળીના કટકા કરી, થોડા તેલમાં સાંતળી લેવા. પછી બધું ભેગું કરી, વાટી, મસાલો તૈયાર કરવો

Method - રીત

100 ગ્રામ ચણાનો લોટ અને 50 ગ્રામ ચોખાનો લોટ ભેગો કરી, તેમાં મીઠું, હળદર, ખાંડ, તજ-લવિંગનો ભૂકો અને વાટેલો મસાલો નાંખી, કેળાને છૂંદી એકરસ કરી, અાંબલીના પાણીથી ચોપડી શકાય તેવું ખીરં તૈયાર કરવું.

અળવીનાં પાનને ધોઈ, કોરાં કરી, ઊભા બે કટકા કરવા. વચ્ચેની નસ કાઢી નાખવી. પાનની એક પટ્ટી ઉપર તૈયાર કરેલું ખીરું ચોપડી તેનો વીંટો વાળવો. 100 ગ્રામ ચણાના લોટમાં મીઠું, હળદર, મરચું નાખી પાણીથી પેસ્ટ બનાવવી. વીંટાના બન્ને છેડા પેસ્ટ લગાડી ચોંટાડી દેવા, ઉપર પેસ્ટ લગાડવી પછી તેલમાં બદામી રંગનાં થાય એટલે બરાબર નિતારી બહાર કાઢવાં. ઉપર કોપરાનું ખમણ, શેકેલા તલ અને લીલા ધાણા નાખી સજાવટ કરવી.

નોંધ – મસાલાનાં પતરેલને તેલમાં તળવાને બદલે બાફી પછી વઘારી, મસાલો નાખી શકાય