મેથિયાં ડાળાં
 • 391 Views

મેથિયાં ડાળાં

Ingredients - સામગ્રી

 • 2,1/2 કિલો કેરી
 • 150 ગ્રામ મીઠું (કેરી અથવા માટે)
 • 1 કિલો ડાળાં
 • 250 ગ્રામ મેથી
 • 300 ગ્રામ મીઠું
 • 250 ગ્રામ મરચું
 • 150 ગ્રામ રાઈની દાળ
 • 1 ટેબલસ્પૂન હળદર
 • 1,1/2 કિલો તેલ
 • 1 ટીસ્પૂન હિંગ, રાઈ, આખાં મરચાં

Method - રીત

રેષા વગરની અને જીણ વગરની કેરીને ધોઈ, કટકા કરવા. તેમાં મીઠું નાંખી એક દિવસ અાથી રાખવા. ડાળાંને છોલી, ધોઈ, નાના કટકા કરી, અાથી રાખવા. બીજે દિવસે કેરીના કટકા ્ને ડાળાને કપડા ઉપર અલગ પાથરી કોરાં કરવા.

મેથીને રતાશ પડતી શેકી, કરકરી દળાવવી. તેમાં મીઠું, મરચું, રાઈની દાળ અને હળદર નાંખી, તેલને ગરમ કરી, તેમાં રાઈ,હિંગ અને મરચાંના કટકા નાંખી, વઘાર સાધારણ ઠંડો પડે એટલે મસાલો વઘારવો.

એક થાળીમાં કેરીના કટકા લઈ તેમાં તેલ નાંખીરગદોળવા. પછી મસાલો ભેળવી, બરણીમાં નીચે થોડું તેલ નાંખી એક થર કેરીનો ભરવો. ડાળાને પણ તેલમાં રગદોળી, મસાલો ભેળવી, કેરીના થર ઉપર ભરવાં. એક થર કેરીનો અને એક થર ડાળાંનો એમ ભરવો. ઉપર કેરીનો થર રાખવો. પછી ત્રીજે દિવસે અથાણું ડૂબે તેટલું તેલ નાંખવું.