નીલમ ઈદડાં
  • 518 Views

નીલમ ઈદડાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ ચોખા – જૂના
  • 250 ગ્રામ અડદની દાળ
  • 100 ગ્રામ દહીં
  • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
  • 4 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 1 ટેબલસ્ૂન તલ
  • 25 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ
  • 2 કેપ્સીકમ (મોટાં મરચાં)
  • મીઠું, ખાંડ, તેલ, સોડા, રાઈ, હિંગ - પ્રમાણસર

Method - રીત

ચોખા અને અડદની દાળ ભેગાં કરી, ઝીણો લોટ દળાવવો. તેમાં મીઠું, દહીં, સોડા અને તેલનું મોણ નાંખી, સાધારણ ગરમ પાણીથી ખીરું બાંધવું. તેને ફીણીને ઢાંકણ ઢાંકી, 12 કલાક અાથી રાખવું. ઋતુ પ્રમાણે અાથો અાવે ત્યાં સુધી અાથી રાખવું.

લીલા ધાણા, લીલાં મરચાં, અાદું અને મીઠું નાંખી, મસાલો વાટવો. તેમાં થોડી ખાંડ નાંખવી.

તૈયાર કરેલા ઈદડાંના ખીરામાં વાટેલો લીલો મસાલો મિક્સ કરવો. થાળીમાં તેલ લગાડી, તેમાં પાતળું ઈદડાંનું ખીરું પાથરવું. તેના ઉપર તલ, કોપરાનું ખમણ અને કેપ્સીકમની ખૂબ બારીક કાતરી કરી, પાથરવી. પછી ઢોકળાંની જેમ વરાળથી ઈદડાં બાફી લેવાં. થાળી ઠંડી પડે એટલે કટકા કાપી, તેલમાં રાઈ-હિંગનો વઘાર કરવો