પનીર ચાટ
 • 294 Views

પનીર ચાટ

Ingredients - સામગ્રી

 • પનીર 250 ગ્રામ
 • લીલી ચટણી
 • 1 ટેબલસ્પૂન
 • લાલ ચટણી
 • 1 ટેબલસ્પૂન
 • બૂંદી
 • 1 કપ
 • સેવ
 • 1 કપ
 • લીલા ધાણા

Method - રીત

-પનીરના એક ઈંચના ટુકડા કરીને તેને તેલમાં તળી લો.
- તેના પર પાણીમાં પલાળેલી બૂંદી રાખો.
- તેના પર લાલ અને લીલી ચટણી ઉમેરો.
- સેવ અને લીલા ધાણા ઉમેરીને સર્વ કરો.