પરવળનાં રવૈયાં – સેવ ભરેલાં
  • 352 Views

પરવળનાં રવૈયાં – સેવ ભરેલાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ પરવળ
  • 250 ગ્રામ ચણાની ઝીણી સેવ
  • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
  • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
  • 1/2 ટીસ્પૂન ખાંડ,
  • 1 લીંબુ
  • 1 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
  • મીઠું, મરચું, તેલ, રાઈ, હિંગ

Method - રીત

પરવળને ધોઈ, વરાળથી સાધારણ, કડક બાફી લેવાં. ઠંડા પડે એટલે રવૈયાં જેમ કાપવાં. ચણાની સેવમાં થોડુંક મીઠું, મરચું, ગરમ મસાલો બનાવી, પરવળમાં ભરવો. એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, રાઈ, હિંગનો વઘાર કરી, રવૈયાં વગારવાં. ઉપરનું પડ કડક થાય એટલે ઉતારી, વધેલી સેવનો મસાલો ભભરાવવો.