પૌવાનાં ખમણ
  • 324 Views

પૌવાનાં ખમણ

Ingredients - સામગ્રી

  • 1 કપ પૌવા
  • 1/2 કપ સિંગદાણાનો ભૂકો
  • 2 કપ છાંશ (ખાટી)
  • 3 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 1 ટીસ્પૂન ખાંડ, 8 કળી લસણ
  • 2 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
  • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, 1 ટેબલસ્પૂન તલ
  • મીઠું, તેલ, રાઈ, હિંગ, હળદર - પ્રમાણસર

Method - રીત

પૌવાને ધોઈ, થાળીમાં છૂટા કરવા. સિંગદાણાને શેકી, છોડાં કાઢી, તેનો કરકરો ભકોકરવો. એક વાસણને તેલ લગાડી,તેમાં પૌંઅા, છાશ, મીઠું, વાટેલાં અાદું-મરચાં, ખાંડ, સિંગદાણાનો ભૂકો અને થોડીક હળદર નાંખી તાપ ઉપર મૂકવું. ઘટ્ટ અને ઠરી જાય તેવું થાય એટલે ઉતારી, વાટેલું લસણ નાંખી, થાળીમાં તેલ લગાડી, ઠારી દેવું. ઉપર કોપરાનું ખમણ, લીલા ધાણા અને લાલ મરચાંની ભૂકી છાંટી, તેલમાં રાઈ, હિંગ અને છેલ્લે તલ નાંખી, વઘાર કરી, ખમણ ઉપર રેડી દેવો. ઠરે એટલે કટકા કાપવા. જાંબુની સીઝન હોય ોતો તેની ચટણી ખમણ સાથે બનાવવી અથવા લીલી ચટણી બનાવવી.

ચટણી – મોટાં જાંબુ લઈ, દોઈ, તેના બી કાઢી માવો બનાવવો. 2 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું, 2 ચમચા ચણાના દાળિયા, થોડા લીલા ધાણા અને ખાંડ નાંખી, વાટીને ચટણી બનાવવી. 200 ગ્રામ દહીંમાંથી પાણી કાઢી, તેમાં જાંબુનો માવો અને ચટણી મિક્સ કરી, ખમણ સાથે પીરસવી.