પૌઆની સ્ટફ્ડ રુમાલવડી
 • 319 Views

પૌઆની સ્ટફ્ડ રુમાલવડી

Ingredients - સામગ્રી

 • ફિલિંગ માટે –
 • 200 ગ્રામ નાળિયેરનું ખમણ
 • 50 ગ્રામ સિંગદાણા
 • 4 લીલાં મરચાં, 1 લીંબુ
 • 25 ગ્રામ કાજુ
 • 25 ગ્રામ લાલ દ્રાક્ષ
 • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
 • 1/2 ટીસ્પૂન તજનો પાઉડર
 • 1/2 ટીસ્પૂન લવિંગનો પાઉડર
 • 1/2 ટીસ્પૂન મરીનો પાઉડર
 • 1/2 ટીસ્પૂન જીરું નો પાઉડર
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા
 • મીઠું, દળેલી ખાંડ, તેલ – પ્રમાણસર
 • પડ માટે -
 • 250 ગ્રામપૌઆ
 • 500 ગ્રામ બટાકા
 • 3 ટેબલસ્પૂન ચોખાનો લોટ
 • 3 લીલાં મરચાં, કટકો આદુ
 • 1 લીંબુ
 • મીઠું, તેલ - પ્રમાણસર

Method - રીત

નાળિયેરનું ખમણ, સિંગદાણાને શેકી, છોલી તેનો ભૂકો, લીલાં મરચાંના કટકા, કાજુની કટકી, દ્રાક્ષ, તલ, લીંબુનો રસ, દળેલી ખાંડ, તજ-લવિંગ-મરી-જીરુંનો ભૂકો, મીઠું અને લીલા ધાણા નાંખી ભરવા માટેનો મસાલો તૈયાર કરવો.

પૌઆને પાણીમાં ધોઈ, થાળીમાં છૂટા કરવા. કોરા અને પોચા થાય એઠલે બરાબર મસળી નાંખવા અથવા વાટી લેવા. બટાકાને બાફી, છોલી વાટીને પૌઆમાં ભેળવી દેવાં. તેમાં મીઠું, વાટેલાં આદુ-મરચાં અને લીંબુનો રસ નાંખી, સારુ મસળી કણક તૈયાર કરવી.

એક થાળીમાં ઉપર ભીનો રુમાલ પાથરી, તેના ઉપર કણકમાંથી લૂઓ લઈ રોટલો થાપવો, વેલણથી વણી પણ શકાય છે. પછી તેના ઉફર ગરમ મસાલો પાથરી તેનો વીંટો વાળી કટકા કાપવા. ચોખાના લોટમાં હાથ બોળી, કટકો હાથમાં લઈ બરાબર દબાવી, પેણીમાં તેલ મૂકી બે-ત્રણ વડી મૂકી તળી લેવી. તવા ઉપર પણ તળી શકાય.

(વડીને બદલે પેટીસ પણ બનાવી શકાય છે. પૌઆ – બટાકાની કણકમાંથી લૂઓ લઈ, વાડકી આકાર કરી, મસાલો ભરી, બંધ કરી, પેટીસ બનાવી તેલમાં તળી લેવી.