પાતરાંનાં સમોસાં
 • 330 Views

પાતરાંનાં સમોસાં

Ingredients - સામગ્રી

 • 200 ગ્રામ તુવેરના લીલવા
 • 100 ગ્રામ બટાકા
 • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
 • 3 લીલાં મરચાં
 • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
 • 1 ટીસ્પૂન ખાંડ
 • 25 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ
 • 1 જીડવું લસણ, નંગ-1 લીંબુ
 • 1 નાની ઝૂડી લીલા ધાણા
 • 200 ગ્રામ ચણાનો લોટ
 • 250 ગ્રામ અળવીના પાન – નાના
 • મીઠું, હળદર, મરચું, તેલ, હિંગ, સોડા

Method - રીત

તુવેરના લીલવાને અધકચરા વાટવા. બટાકાને બાફી, છોલી નાની કટકી કરવી. એક વાસણમાં થોડું તેલ મૂકી, હિંગનો વઘાર કરી, લીલવાનો ભૂકો વઘારવો. તેમાં મીઠું નાંખી, ઢાંકણ ઢાંકી બફાવા દેવો. બરાબર બફાય એટલે તેમાં તલ, લીલાં મરચાંના કટકા, ગરમ મસાલો, ખાંડ અને કોપરાનું ખમણ નાંખી, હલાવી ઉતારી લેવું પછી તેમાં વાટેલું લસણ, લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણાને સમારી, ધોઈ, કોરા કરીને નાંખવા.

ચણાના લોટમાં મીઠું, હળદર ચપટી સોડા અને થોડું મરચું નાંખી, ભજિયાં જેવું ખીરું બનાવવું.

અળવીનાં પાનને વચમાંથી ચીરી બે ભાગ કરવા. તેના ઉપર ચણાના લોટનું ખીરું લગાડી દરેકની વચમાં મસાલો મૂકી સમોસાં વાળવાં. પછી બધી બાજુ ચણાનું ખીરું લગાડી, તેલમાં તળી લેવા.