પાંઉભાજીનો મસાલો
 • 642 Views

પાંઉભાજીનો મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

 • 50 ગ્રામ ધાણા, 25 ગ્રામ જીરું
 • 25 ગ્રામ સૂકાં મરચાં
 • 10 ગ્રામ તમાલપત્ર
 • 10 ગ્રામ લવિંગના પાન
 • 10 ગ્રામ વરિયાળી
 • 5 ગ્રામ મરી, 5 ગ્રામ અજમો
 • 5 ગ્રામ લવિંગ, 5 ગ્રામ દગડફૂલ
 • 1 ટીસ્પૂન અામચૂર પાઉડર
 • 1 ટીસ્પૂન સૂંઠનો પાઉડર
 • 1 ટીસ્પૂન સંચળનો ભૂકો
 • 1 ટીસ્પૂન મીઠું

Method - રીત

બધું થોડા તેલમાં શેકી, ખાંડી, ચાળી, તેમાં અામચૂર પાઉડર, સૂંઠનો પાઉડર, સંચળનો ભૂકો અને મીઠું નાંખી, હલાવી, કાચની બરણીમાં ભરી લેવો.