પાઇનેપલની ચટણી
  • 610 Views

પાઇનેપલની ચટણી

Ingredients - સામગ્રી

  • પાઇનેપલનું છીણ - ૨ કપ,
  • રાઇ - ૧ ચમચી,
  • ખાંડ - ૪ ચમચા,
  • કિશમિશ - ૧ ચમચી,
  • ચાટમસાલો - ૧ ચમચી,
  • લાલ મરચાં - ૧ નંગ,
  • તેલ - ૧ ચમચી,
  • મીઠું - પા ચમચી

Method - રીત

ફ્રાઇંગ પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં લાલ મરચાના બે ટુકડા કરીને નાખો. તે સહેજ લાલાશ પડતા થાય એટલે રાઇ નાખી તતડે પછી પાઇનેપલનું છીણ નાખો. ખાંડ અને મીઠું ઉમેરી પંદર મિનિટ રહેવા દો. પછી આંચ પરથી ઉતારી ઠંડી થાય એટલે ચાટમસાલો ભેળવો. આ ચટણી સેન્ડવિચ કે પરોઠા સાથે બાળકોને ખૂબ ભાવશે.