પૂના મિસળ
 • 1245 Views

પૂના મિસળ

Ingredients - સામગ્રી

 • 250 ગ્રામ ફણગાવેલા મગ
 • 100 ગ્રામ ફણગાવેલા મઠ
 • 200 ગ્રામ બટાકા
 • 100 ગ્રામ ડુંગળી
 • 100 ગ્રામ પાકાં ટામેટાં
 • 200 ગ્રામ પૌંઅા
 • 5 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
 • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, 1 લીંબુ
 • 1 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
 • 100 ગ્રામ ચણાની ઝીણી સેવ
 • મીઠું, મરચું, હળદર, તેલ, હિંગ
 • જીરું, મીઠા લીમડાના પાન
 • દહીંની ચટણી – 50 ગ્રામ ચણાની દાળને ધીમે તાપે શેકી, ઠંડી પડે એટલે મિક્સરમાં વાટી ભૂકો કરવો. 250 ગ્રામ દહીંને વલોવી, તેમાં મીઠું, ખાંડ, વાટેલાં અાદું-મરચાં અને ચણાની દાળ બરાબર ભેળવી ટણી તૈયાર કરવી.
 • લીલી ચટણી – લીલું લસણ, લીલા મરચાં, લીલા ધાણા, નાળિયેરનું ખમણ, મીઠું અને થોડોક ગોળ નાંખી, વાટી, રસાદાર ચટણી કરવી.
 • Method - રીત

Method - રીત

ફણગાવેલા મગ, મઠ અને બટાકાને પ્રેશર કુકરમાં બાફવા. ડુંગળી અને ટામેટાંને બારીક સમારવાં. પૌંઅાને પાણીમાં ધોઈ થાળીમાં છૂટા કરી રાખવા.

એક તપેલીમાં તેલ મૂકી, તેમાં જીરું, હિંગ અને લીમડાના પાનનો વગાર કરી, ડુંગળી નાંખવી. બદામી રંગ થાય એટલે તેમાં બાફેલા મગ, મઠ, બટાકાના કટકા, પૌંઅા, મીઠું, મરચું, હળદર, ખાંડ, વાટેલાં અાદું-મરચાં અને ગરમ મસાલો નાંખી, ઉતારી લીંબુનો રસ અને લીલા ધાણા નાંખવા.

એક ડીશમાં મિસળ મૂકી, તેના ઉપર એક ચમચી લીલી ચટણી નાંખવી તેના ઉપર કોપરાનું ખમણ અને લીલા ધાણા ભભરાવવા. તેના ઉપર સેવ ભભરાવવી. ઉપર ટામેટાંના કટકા ગોઠવવા અને બે ચમચી દહીંની ચટણી નાંખવી.