મૂળાનાં મૂઠિયાં
  • 284 Views

મૂળાનાં મૂઠિયાં

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ મૂળાની ભાજી
  • 400 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
  • 1 ટીસ્પૂન મેથીનો સંભાર
  • 1 ટેબલસ્પૂન અથાણાનો રસો
  • મીઠું, હળદર, તેલ - પ્રમાણસર

Method - રીત

મૂળાની ભાજીને ઝીણી સમારવી. પછી ધોઈ, નિતારી, તેમાં ચણાનો લોટ, મીઠું, હળદર, તલ, મેથીનો સંભાર, અથાણાનો રસો અને તેલનું મોણ નાંખી બધું ભેગું કરી, તેનાં નાનાં મૂઠિયાં બનાવી, પેણીમાં તેલ મૂકી, ગરમ થાય એટલે મૂઠિયાં મૂકવાં. ઢાંકણા ઢાંકી ધીમો તાપ રાખવો. રતાશ પડતાં થાય એટલે ઉતારી લેવાં.