મૂળાના પરોઠા
  • 240 Views

મૂળાના પરોઠા

Ingredients - સામગ્રી

  • નંગ-5 મૂળા (છીણેલા) 50 ગ્રામ ચણાનો લોટ
  • 3 લીલા મરચાં, કટકો અાદું
  • 1/2 ઝૂડી લીલા ધાણા, નંગ-2 ડુંગળી
  • 300 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
  • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
  • 1/2 ટીસ્પૂન અામચૂર પાઉડર
  • મીઠું, મરચું, હળદર, તેલ, હિંગ

Method - રીત

એક વાસણમાં તેલ મૂકી, ગરમ થાય એટલે હિંગ અને ડુંગળીનું કચુંબર નાંખવું. તેમાં મૂળાનું છીણ, મીઠું, મરચું, હળદર, ગરમ મસાલો, અામચૂર પાઉડર નાંખવો. થોડીવાર ડુબાવી તેમાં ચણાનો લોટ અને વાટેલા અાદું-મરચાં નાંખવા. લોટ બરાબર શેકાય અને છુટ્ટો થાય એટલે ઉતારી લીલા ધાણા નાંખવા.

ઘઉંના લોટમાં મીઠું અને તેલનું મોણ નાંખી રોટલી જેવી કણક બાંધવી. તેમાંથી લૂઓ લઈ રોટલી વણી ઉપર તેલ લગાડી મૂળાનું પૂરણ મૂકી, વાળી, પરોઠા વણવા. તવા ઉપર તેલ મૂકી બન્ને બાજુ તળી લેવા.