રસમનો મસાલો
  • 616 Views

રસમનો મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

  • 200 ગ્રામ સૂકું કોપરું
  • 2 ટેબલસ્પૂન મેથી
  • 100 ગ્રામ સૂકાં અાખાં મરચાં
  • 200 ગ્રામ સૂકાં ધાણા
  • 25 ગ્રામ જીરું
  • 1 હળદરનો કટકો
  • 1 ટીસ્પૂન હિંગ
  • 10-15 મીઠા લીમડાનાં પાન

Method - રીત

કોપરાને છીણી, થોડા તેલમાં શેકી લેવું. મેથીની શેકવી. બધી વસ્તુ તેલમાં જુદી જુદી શેકવી. પછી બધું ખાંડી, ચાળી, કાચની બરણીમાં ભરી લેવું.