સંભાર નો મસાલો
 • 658 Views

સંભાર નો મસાલો

Ingredients - સામગ્રી

 • 100 ગ્રામ તુવેરની સદાળ
 • 100 ગ્રામ અડદની દાળ
 • 50 ગ્રામ ચણાની દાળ
 • 25 ગ્રામ સૂકાં આખાં મરચાં
 • 1 ટેબલસ્પૂન મેથી
 • 25 ગ્રામ સૂકા ધાણા
 • 25 ગ્રામ મરી, 7 લવિંગ
 • 5 કટકા તમાલપત્ર
 • 1 ગાંગડો હિંગ, 1 ટીસ્પૂન મીઠું
 • 1 ટીસ્પૂન હળદર

Method - રીત

તુવેરની દાળ, અડદની દાળ અને ચણાની દાળને ધીમે તાપે બદામી રંગની શેકી લેવી. સૂકાં આખાં મરચાંને થોડા તેલમાં અલગ સાંતળવાં. મેથીને રતાશ પડતી શેકવી. ધાણા, મરી, લવિંગ, તમાલપત્ર અને હિંગને થોડા તેલમાં શેકવાં. પછી બધું ભેગું કરી, ગ્રાઈન્ડરમાં વાટી, મીઠું, હળદર નાંખી બરણીમાં મસાલો ભરી રાખવો. ઈડલી – ઢોંસા સાથે સંભાર બનાવતી વખતે અા મસાલો નાંખવો.