મસાલા પરોઠા
  • 455 Views

મસાલા પરોઠા

Ingredients - સામગ્રી

  • 250 ગ્રામ ઘઉંનો લોટ
  • 100 ગ્રામ પૌંઅા
  • 50 ગ્રામ લીલા વટાણા
  • 3 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
  • 1/2 ઝૂડી લીલા ધાણા, 3 ટેબલસ્પૂન દહીં
  • મીઠું, ખાંડ, તેલ – પ્રમાણસર

Method - રીત

લીલાં વટાણાને બાફી, તેમાં લીલાં મરચાં, અાદું અને લીલા ધાણા નાંખી મિક્સરમાં વાટી પેસ્ટ બનાવવી. પૌંઅાને ધોઈ ચાળણીમાં કોરા કરી રાખવા.
ઘઉંનો લોટ, પૌંઅા, વટાણાની પેસ્ટ, મીઠું, ખાંડ અને તેલનું મોણ નાંખી કણક બાંધવી. તેમાંથી પરોઠા વણી, તવા ઉપર તેલમાં બદામી તળી લેવા. સાથે ચીકુંનું રાયતું અથવા દહીંની ચટણી પીરસવી.