વટાણાના બાફેલા બોલ
 • 358 Views

વટાણાના બાફેલા બોલ

Ingredients - સામગ્રી

 • 300 ગ્રામ ચોખા
 • 100 ગ્રામ અડદની દાળ
 • 500 ગ્રામ લીલા વટાણા
 • 100 ગ્રામ બટાકા
 • 2 ટેબલસ્પૂન કોપરાનું ખમણ
 • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
 • 1 ટેબલસ્પૂન ગરમ મસાલો
 • 5 લીલાં મરચાં, કટકો અાદું
 • 1 નાની ઝૂડી લીલા ધાણા
 • 1 લીંબુ
 • મીઠું, ખાંડ, તેલ, હિંગ, રાઈ - પ્રમાણસર

Method - રીત

ચોખા અને અડદની દાળને રાત્રે પાણીમાં અલગ પલાળી રાખવાં. સવારે ચોખાને કરકરા વાટવા. અડદની દાળને બારીક વાટવી. પછી બન્ને ભેગાં કરી, તેમાં મીઠું નાંખી ખીરું પાંચ કલાક અાથી રાખવું. પછી થોડું પાણી નાંખી ખીરું તૈયાર કરવું.

વટાણા અને બટાકાને વરાળથી બાફી લેવા. વટાણાને અધકચરા વાટવા. બટાકાને છોલી, મસળી માવો બનાવવો. તેમાં મીઠું, ખાંડ, કોપરાનું ખમણ, તલ, ગરમ મસાલો, 2 લીલાં મરચાંના બારીક કટકા, લીલા ધાણાને સમારી, ધોઈ કોરા કરી નાંખવા. બધું બરાબર હલાવી તેના ગોળા બનાવવા.

ચોખા અને અડદના ખીરામાં વાટેલા અાદું – મરચાં નાંખવા. તૈયાર કરેલા વટાણાના ગોળાને ખીરામાં બોળવા. એક તપેલીમાં પાણી ભરી, ઉકળે એટલે તેના ઉપર ભીનો કટકો પાથરેલી ચાળણી મૂકવી. તેમાં વટાણાના ગોળા મૂકવા. તેના ઉપર ઢાંકણ ઢાંકવું. ગોળા બફાઈ જાય એટલે કાઢી, ઠંડા કરવા.તેલમાં રાઈ-હિંગનો વઘાર કરી વઘારવા. રતાશ પડતા થાય એટલે ઉતારી કોઈ પણ દહીની ચટણી અથવા નાળિયેરની ચટણી સાથે પીરસવા.