ત્રિવેણી ઢોકળાં
 • 340 Views

ત્રિવેણી ઢોકળાં

Ingredients - સામગ્રી

 • 250 ગ્રામ ચણાની દાળ
 • 4 ટેબલસ્પૂન ખાટું દહીં
 • 6 લીલાં મરચાં, 2 મોટા કટકા અાદું
 • 100 ગ્રામ ચોખા – જૂના
 • 100 ગ્રામ અડદની દાળ
 • 100 ગ્રામ ચોળાની દાળ
 • 100 ગ્રામ તુવેરના લીલવા
 • 150 ગ્રામ લીલા વટાણા
 • 1 ટેબલસ્પૂન તલ
 • 1/2 ટીસ્પૂન તજનો ભૂકો
 • 1/2 ટીસ્પૂન લવિંગનો ભૂકો
 • 1/2 ટીસ્પૂન મરીનો ભૂકો
 • 1/2 ટીસ્પૂન જીરુંનો ભૂકો
 • 1 ઝૂડી લીલા ધાણા, 1 લીંબુ
 • 25 ગ્રામ કોપરાનું ખમણ
 • મીઠું, મરચું, હળદર, ખાંડ, સોડા, તેલ, રાઈ, હિંગ

Method - રીત

ચણાની દાળનો કરકરો લોટ દળાવવો. તેમાં મીઠું, 2 ચમચા દહીં, થોડી ખાંડ, ચપટી સોડા અને થોડું તેલનું મોણ નાંખી, નવશેકા પાણીથી ખીરું બાંધી, ફીણી 12 કલાક અાથી રાખવું. અાથો અાવે એટલે તેમાં હળદર અને થોડાં વાટેલાં અાદું-મરચાં નાંખવા.

ચોખામાં અડદની દાળ અને ચોળાની દાળ નાંખી, કરકરો લોટ દળાવવો. તેમાં મીઠું, સોડા, તેલનું મોણ અને 2 ચમચા દહીં નાંખી, નવશેકા પાણીથી ખીરું બાંધી, 12 કલાક અાથી રાખવું. અાથો અાવે એટલે ખાંડેલું અાદું નાંખવું.

તુવેરના લીલવા અને વટાણાને વાટી, તેલમાં હિંગ નાંખી વઘારવા. પછીથી તેમાં મીઠું, ખાંડ, 3 લીલા મરચાંના કટકા, તલ અને તજ-લવિંગ-મરી-જીરુંનો ભૂકો નાંખી, ઉતારી લીલા ધાણા, લીંબુનો રસ અને કોપરાનું ખમણ નાંખી, મસાલો તૈયાર કરવો.

એક થાળીમાં તેલ ચોપડી, નીચે ચણાના લોટનું પીળું ખીરું પાથરવું. તેના ઉપર લીલવા-વટાણાનું લીલા રંગું પડ કરવું. તેના ઉપર ચોખા-અડદની દાળનું સફેદ ખીરું એમ ઉપરપાઉપરી પાથરી થાળી તૈયાર કરવી. તેને ઢોકળાં જેમ વરાળથી બાફી લેવી. ઠંડુ પડે એટલે તેના કટકા કાપવા. સફેદ, લીલા અને પીળા એમ ત્રણ રંગનાં ઢોકળાં થશે. તેના ઉપર કોપરાનું ખમણ અને લીલા ધાણા ભભરાવી લાલ મરચાંની ભૂકી છાંટવી. તેલમાં રાઈ, હિંગનો વઘાર કરી ઉપર રેડી દેવો.