વ્હાઈટ સ્ટોક
  • 678 Views

વ્હાઈટ સ્ટોક

Ingredients - સામગ્રી

  • 500 ગ્રામ દૂધી
  • 100 ગ્રામ બટાકા
  • 2 દાંડી સેલરી
  • 100 ગ્રામ કોબીજ
  • 1 ડુંગળી, મીઠું

Method - રીત

દૂધી, બટાકા, સેલરી, કોબીજ અને ડુંગળી છોલી, કટકા કરવા. તેમાં 6 કપ પાણી નાંખી, પ્રેશર કૂકરમાં બાફવાં. પછી કિચન માસ્ટરમાં પાણી ગાળી, મીઠું નાંખી સ્ટોકની જગ્યાએ વાપરવું.