బెండకాయ పకోడీ
  • 318 Views

బెండకాయ పకోడీ

కావలసినవి:

  • బెండ కాయలు - పావుకిలో,
  • శనగపిండి - కప్పు
  • బియ్యప్పిండి - పావు కప్పు,
  • ఉప్పు, కారం - తగినంత
  • నూనె - వేయించడానికి తగినంత

విధానం:

తరిగిన బెండకాయ ముక్కలలో శనగపిండి, బియ్యప్పిండి, ఉప్పు, కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి. కావాలంటే ఒక స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లిముద్ద కూడా వేసుకోవచ్చు. చాలా కొద్దిగా నీళ్లు చల్లి, పిండి ముక్కలకు బాగా పట్టేలా కలుపుకోవాలి. బాణలిలో నూనె కాగిన తరవాత పిండిని పకోడీల మాదిరిగా వేసి దోరగా వేయించి, టిష్యూ పేపర్ మీదకు తీసుకోవాలి. బెండకాయ పకోడీ స్నాక్‌గా బావుంటుంది, లేదా అన్నంలోకి కూడా తినవచ్చు.