రోల్ కాజా
  • 269 Views

రోల్ కాజా

కావలసినవి:

  • మైదా - అర కేజీ
  • నూనె - 100గ్రా. (పిండి కలపడానికి),
  • సోడా - పావు టీ స్పూను
  • రంగు - చిటికెడు,
  • పుట్నాలపొడి - 100 గ్రా.,
  • పల్లీపొడి - 100గ్రా.,
  • జీడిపప్పు - 10 గ్రా.,
  • పంచదార - కిలో,
  • నూనె - డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా

విధానం:

ఒక పాత్రలో పుట్నాలపొడి, పల్లీపొడి, జీడిపప్పు పలుకులు, కొద్దిగా నెయ్యి వేసి బాగా క లిపి పక్కనుంచుకోవాలి. తరవాత కలిపి ఉంచుకున్న మైదాపిండిని ఉండలుగా చేసుకుని సన్నగా పొడవుగా వత్తాలి. దానిమీద పల్లీపొడి మిశ్రమాన్ని ఉంచి రోల్ చే సి పక్కనుంచుకోవాలి. బాణలిలో నూనెను సన్నమంట మీద కాగనివ్వాలి. తయారుచేసి ఉంచుకున్న వీటిని ఒక్కొక్కటిగా నూనెలో వేసి దోరగా వేగనివ్వాలి. మరో పాత్రలో పంచదార, తగినంత నీరు పోసి తీగపాకం రానివ్వాలి. వేయించి ఉంచుకున్న కాజాలను అందులో వేసి పది నిముషాలుంచి తీసేయాలి.