కమలా హనీ
  • 434 Views

కమలా హనీ

కావలసినవి:

  • కమలా పండ్లు- 2
  • నిమ్మపండు - 1
  • తినే సోడా - చిటికెడు
  • తేనె - 1 స్పూన్‌

విధానం:

కమలా పండ్ల పైతోలు తీసి, ఒక బట్టలో వేసి రసం తీయాలి. కమలా రసంలో గింజలు రాకుండా రసం పిండాలి. ఒక స్టీలు గరిటె వేడి చేసి అందులో తేనె పోసి, ఆ తేనెని కమలా రసంలో కలపాలి. దానిలో చిటికెడు తినే సోడా కలిపి ఓ గంటసేపు ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాలి. గ్లాసులో ఐస్‌ ముక్కలువేసి ఈ రసాన్ని పోసి సర్వ్‌ చేయాలి.