పాలకోవా
  • 802 Views

పాలకోవా

కావలసినవి:

  • పాలు - లీటరు
  • పంచదార - పావుకిలో,
  • నెయ్యి - టీ స్పూను

విధానం:

మందపాటి గిన్నెలో పాలు పోసి స్టౌ మీద పెట్టి బాగా దగ్గరపడే వరకు అంటే పాలు నాలుగో వంతు అయ్యేవరకు ఆపకుండా కలుపుతుండాలి. తర్వాత పంచదార వేని తక్కువ మంటమీద కలపాలి. మిశ్రమం ముద్దగా అయిన తరవాత నెయ్యి రాసిన పళ్ళెంలోకి తీసుకొని కావలసిన ఆకారంలో తయారు చేసుకోవాలి. రుచికరమైన పాలకోవా తయారు.