పంజాబీ లస్సీ
  • 408 Views

పంజాబీ లస్సీ

కావలసినవి:

  • పెరుగు - అర లీటరు
  • పాల మీగడ - 50 గ్రా
  • పంచదార - 150 గ్రా
  • రోజ్ ఎసెన్స్ - 5 మి.లీ
  • రుహ్‌జా - 20 మి.లీ.
  • బాదంపప్పు - 10 గ్రా
  • ఐస్‌క్యూబ్స్ - 100 గ్రా

విధానం:

మిక్సీ జార్‌లో పెరుగు, పంచదార, రోజ్ ఎసెన్స్, రుహ్‌జా, కొద్దిగా మీగడ వేసి బ్లెండ్ చేయాలి. తర్వాత అందులో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసి ఒకసారి బ్లెండ్ చేయాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని గ్లాసులో పోసి పైన మీగడ, బాదంపప్పులతో గార్నిష్ చేస్తే పంజాబీ లస్సీ రెడీ.