ట్రాపికల్ బ్రీజ్ మిల్క్ షేక్
  • 543 Views

ట్రాపికల్ బ్రీజ్ మిల్క్ షేక్

కావలసినవి:

  • బొప్పాయి ముక్కలు - కప్పు
  • మామిడిపండు ముక్కలు - అర కప్పు
  • అరటి పండు - ఒకటి
  • కాచి చల్లార్చిన పాలు - కప్పు
  • ఐస్ ముక్కలు - కప్పు

విధానం:

బొప్పాయి ముక్కలు, మామిడి ముక్కలు, అరటి పండు ముక్కలు అన్నింటినీ మిక్సీలో బ్లెండ్ చేయాలి. మిశ్రమం మెత్తగా గ్రైండ్ అయిన తర్వాత పాలు కలిపి మరొకసారి బ్లెండ్ చేయాలి. గ్లాసులో పోసి ఐస్ వేసి సర్వ్ చేయాలి.